projekt ogrodu z wykazem roślin
projekt ogrodu zawierający projekt oświetlenia
Projekt nawadniania ogrodu w kolorze

OGRÓD PRZYDOMOWY

Szelków 2500 m2

DATA

2018

ZAKRES

Projekt ogrodu przydomowego. Pełen projekt: począwszy od inwentaryzacji, poprzez koncepcję ogrodu i wizualizacje, po projekt wykonawczy, projekt oświetlenia, projekt nawodnienia, zbiorników wodnych i małej architektury.