OGRÓD WYPOCZYNKOWY

Magdalenka pod Warszawą

3000 m2

DATA

2021

ZAKRES

Projekt i kompleksowa realizacja

O PROJEKCIE

Ogród wypoczynkowy z tarasami, plażą i zejściem do stawu. Sterowanie nawadnianiem, ośmioma sekcjami oświetlenia, w tym podwodnym, sterowanie kaskadą. Pełna filtracja oczka w systemie: filtry Oase i złoża mineralne. Kompozycje z traw i krzewów, nasadzenia osłonowe z trzy i cztero – metrowych drzew. Rozległy trawnik z rolki. Zdjęcia ogrodu w pierwszym sezonie po założeniu.