zakładanie ogrodów przy firmie

OGRÓD OZDOBNY

Warszawa Wawer 2200 m2

DATA

2015

ZAKRES

Przebudowa ogrodu. Projekt ogrodu i kompleksowa realizacja.

O PROJEKCIE

Przesadzenia, nowe nasadzenia, instalacja oświetlenia, nawodnienia, budowa kaskady, budowa ścieżek, dekoracje.